10 jun

Ekopark Raslången, Raslången

För ett bättre landskap – mer lövträd och effektiv naturvård-Exkursion Skog Alnarp

evenemang |

Kunskap om, och hänsyn till, mångfalden i skogen är viktigt i tider då klimatförändringarna har gett ett ökat fokus på virkesproduktion. Det gäller både naturvårdshänsyn i den vanliga produktionsskogen som att bygga upp kunskap om andra trädslag än gran. På Institutionen för sydsvenska skogsvetenskap på SLU i Alnarp forskar vi sedan många år på dessa frågor, och vi bjuder härmed in till en exkursion för att förmedla kunskap om och diskutera dessa ämnen.

Preliminärt Program, 

  • Floran i våra ädellövskogar –en bildguide om mångfald, skötsel och restaurering. 
  • Blandskog av gran och björk - bra för mångfalden?
  • Nya metoder att föryngra ädellöv
  • Skadegörare i lövskogen
  • Evighetsträd av ek i granskog – funkar det?
  • Överföring från gran till lövskog
  • Bokens ollonproduktion under 235 år
  • Hur mår fåglarna i produktionsskogen?
  • Trädet som försvann - lindens historia i Sverige

Fakta
Plats: Ekopark Raslången, väster om Olofström
Tid: 10 juni kl 09.00-1600. Kaffe från 08.30
Kostnad: 300 kronor, sista dag för anmälan 13 maj
Antal platser: 80 platser, först till kvarn.....
Mat: Fika och lunch
Transport: Egen bil till ekoparken,parkera vid P på kartan
Frågor: Henrik Böhlenius, henrik.bohlenius@slu.se, 040-41 51 78

ANMÄLAN

 

Ni är varmt välkomna till exkursionen!
Prefekt Vilis Brukas
Samverkanslektor Henrik Böhleniues

Fakta

Tid: 2019-06-10 09:00 - 16:00
Ort: Raslången
Lokal: Ekopark Raslången
Arrangör: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Pris: 300 sek
Mer information:

Henrik Böhlenius, e-postKontaktinformation