Runda brödstycken med skurna mönster. Foto
20 maj

Sal "Audhumbla", VHC , Uppsala

Öppet seminarium: Gamla sädesslag och klimatförändringar - kan vi lära av historien?

seminarier, workshops |

Vi vänder oss till både forskare och allmänt intresserade, att komma och ta del av tre inspirerande och intressanta föredrag. Det handlar om den historiska aspekten av klimatförändringar och skördestabilitet när det gäller våra historiskt använda spannmål och en spaning framåt vad som är viktigt vad gäller spannmålsodling.

Vi har sett att det finns en trend att äldre spannmålssorter, så kallade kulturspannmål, kan klara extrem torka bättre än moderna, förädlade spannmålssorter, men det är svårt att dra slutsatser på de data som finns idag. I ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt," Historiska sädesslag i framtidens mat" (start 2019) ska vi under fyra år tillsammans med forskare från SLU och Högskolan Kristianstad, odlare, samt branschfolk, undersöka potentialen hos kulturspannmål i ekologisk produktion.

På seminariet vill vi presentera projektet och lyfta en del av de frågor vi ställer – samtidigt som vi passar på att presentera en del av våra medverkande aktörer, bland andra bagaren Sébastien Boudet som bjuder på bröd och bullar bakade av kulturspannmål!

Program

9.00 Inledning till ett nytt tvärvetenskapligt projekt på SLU - möjligheter med gamla spannmålssorter (Karin Gerhardt & Galia Zamaratskaia, SLU)

9.10-10.00 Hur påverkade klimatvariationer spannmålsodlingarna i historisk tid?
Matti Wiking Leino, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet

10 -10.30 Fika och mingel med bröd & bullar bakade på kulturspannmål av Sébastien Boudet.

10.30 -11.20 Ett förändrat klimat och hållbar spannmålsproduktion, vad anser SMHI att vi bör tänka på?
Jacob von Oelreich, SMHI (Kunskapscentrum för klimatanpassning).

11.30 - 12.10 Hur klarade sig kulturspannmålen under torråret 2018?
Karin Gerhardt, Centrum för biologisk mångfald vid SLU.

12.10 - 12.30 Avslutande diskussion

Moderator: Göran Bergkvist

Varmt välkomna!

Fakta

Tid: 2019-05-20 09:00 - 12:30
Ort: Uppsala
Lokal: Sal "Audhumbla", VHC
Sista anmälningsdag: 12 maj 2019
Mer information:

Anmälan till Karin Gerhardt:
karin.gerhardt@slu.se, eller tfn: 0709-429055        

Läs mer om projektet "Historiska sädesslag i framtidens mat. Kulturspannmålens roll för ekologisk spannmålsproduktion och konsumtion - kan vi lära av historien?" på www.slu.se/kulturspannmal

          Kontaktinformation