10 apr

SLU-biblioteket, Umeå

Värt att veta... Bekämpa fattigdom – plantera ett träd

seminarier, workshops |
Benta Muga, Kenya. Foto: Amunga Eschuchi, Vi-skogen

Kan träd hjälpa människor ur fattigdom? SLU-agronom Håkan Örberg är engagerad i den svenska biståndsorganisationen Vi-skogen, som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder med omfattande avskogning.

Vi-skogen har funnits sedan år 1983 och arbetar med konceptet agroforestry, där trädplantering samverkar med grödor och boskapsskötsel på böndernas gårdar. Håkan Örberg kommer under sitt föredrag att beskriva systemet agroforestry och hur Vi-skogen arbetar i byar runt Victoriasjön. Konceptet har visat positiva effekter i form av minskad fattigdom, undernäring och jorderosion samtidigt som det skapar klimatnytta genom ökad kolinlagring i mark och växande träd.

Håkan Örberg.Håkan Örberg är utbildad agronom och har varit chef för försöksanläggningen Biomassateknologiskt centrum (BTC) vid SLU. I dag är Håkan Örberg pensionär men arbetar aktivt inom Vi-skogen.

Länk till inspelning.

 

Fakta

Tid: 2019-04-10 12:00
Ort: Umeå
Lokal: SLU-biblioteket
Arrangör: Fakulteten för skogsvetenskap
Mer information:

SLU Umeå bjuder in allmänhet och anställda till öppna lunchföreläsningar. Vi bjuder på vegetarisk soppa och bröd så långt det räcker. Kom klockan 12 – föreläsningen börjar tio över! Föredraget tar cirka 20 minuter och efteråt finns tid för frågor och diskussion.

Föredraget ingår i Värt att veta... – en serie med öppna lunchföreläsningar vid SLU Umeå.

Föredragsserien Värt att veta är ett samarrangemang mellan SLU:s miljöanalys, fakulteten för skogsvetenskap och SLU-biblioteket.