28 mar

Foajén, Alnarpsgården, Alnarp

Värt att veta: Future seeds for food and feed - molecular and genetic insights

evenemang | interna händelser | seminarier, workshops |

Frön från växter är fullspäckade med näringsämnen som är tänkta att fungera som energiförråd då fröet gror, innan soljuset kan ge energi för plantans tillväxt.

Detta näringsförråd hos frön från grödor vi odlar på åkrarna är också livsviktigt för oss människor som råvara för olika typer av livsmedel samt till foder.

Frön från olika växter har olika sammansättning och därmed olika användningsområden; en del frön har mer olja så som i raps, medan andra har mer protein eller stärkelse så som i åkerböna respektive vete.

Vad är det som styr varför en viss typ av frön har mer olja eller protein än andra? Forskning kring hur näringsupplagringen regleras i frön förbättrar förutsättningarna för en mer effektiv växtförädling i framtiden.

Om detta kommer Åsa Grimberg att berätta om i sitt föredrag där fröet får stå i fokus. Åsa är forskare vid Institutionen för Växtförädling och koordinerar det nyligen startade SLU Grogrund-projektet Framtidens åkerböna för livsmedel och foder.

---

Future seeds for food and feed –genetic regulation of carbon allocation in oil, starch, and protein crops

Seeds from plants are packed with nutrients that function as energy source during germination, before the sunlight can give energy for further growth. This nutrient storage in seeds from the crops we grow in the fields is also essential for us humans as a raw material for different types of food products and for feed. Seeds from different plants have different nutrient composition and can therefore be used in different applications. What determines why a certain type of seed has more oil or protein than others? Research on how nutrient accumulation is regulated in seeds improves the conditions for a more effective plant breeding in the future.

This topic is what Åsa Grimberg will talk about in her seminar where the seed will be in focus. Åsa is a researcher at the Department of Plant Breeding and coordinates the newly started SLU Grogrund-project Future faba beans for food and feed.

Fakta

Tid: 2019-03-28 15:00 - 15:40
Ort: Alnarp
Lokal: Foajén, Alnarpsgården
Arrangör: LTV-fakulteten, Biblioteket, Kommunikationsavd LTV
Mer information:

SLU Alnarp bjuder in studenter och anställda, men även företagare på campus, alumner och intresserad allmänhet, till öppna föreläsningar. Vi bjuder på fika så långt det räcker. Kom klockan 15 – föreläsningen börjar tio över! Föredraget tar cirka 20 minuter och efteråt finns tid för frågor och diskussion.

Föredraget ingår i Värt att veta – en serie med öppna föreläsningar vid SLU Alnarp.

Föredragsserien Värt att veta är ett samarrangemang mellan fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU-biblioteket och kommunikationsavdelningen LTV.Kontaktinformation