7 nov

Ultunabiblioteket, Ultuna

Värt att veta Ultuna

Sebastian Sundberg på Artdatabanken håller ett föredrag om trädens nyckelroll som värdar för biologisk mångfald. Föredraget heter därför just Hur mycket är ett träd värd. Välkommen till biblioteket på Ultuna den 7 november klockan 12.15.

Så här skriver Sebastian angående sitt föredrag:

Gran, tall och ek har vardera omkring 1 000 arter av svampar, lavar, mossor och ryggradslösa djur knutna till sig. En dryg femtedel av Sveriges alla landlevande arter är beroende av en enda värdväxt. Kom och lyssna på varför träden utgör så viktiga men också sköra strukturer i livets väv.

Sebastian Sundberg är kärlväxtansvarig vid Artdatabanken och ledde arbetet med klassningarna av arters förhållanden till värdväxter vars resultat sammanfattades i en rapport som publicerades under våren 2019.

Vi bjuder de första 20 besökarna på en enklare sopplunch.

Direktsändning

Föredraget direktsänds och läggs sedan upp så att det kan ses i efterhand. Här är länken

https://play.slu.se/qc/?id=0cscji

Länken börjar fungera 12.10. Länk till det inspelade föredraget kommer att läggas på Värta att vetas webbsida.

Klicka här för att komma till Värt att veta Ultunas webb

Värt att veta på SLU

Här är länken till en samlad sida för Värt att veta i Umeå, Ultuna och Alnarp.

Välkommen

Man behöver inte vara anställd eller student på SLU för kunna närvara. Alla är välkomna.

Fakta

Tid: 2019-11-07 12:15 - 13:00
Ort: Ultuna
Lokal: Ultunabiblioteket
Arrangör: SLU
Pris: Kostnadsfritt
Mer information:

Lousia Hatamian
Telefon: 018-67 23 93
E-post: lousia.hatamian@slu.seKontaktinformation