1 okt
4 nov

Umeå

Statistics III: Regression analysis, 4HP

Kursen ges i Umeå 1 oktober - 4 november 2019.

Fakta

Tid: 2019-10-01 - 2019-11-04
Ort: Umeå
Sista anmälningsdag: 20 september 2019
Mer information:

Anmälning till kursen skickas med e-mail till Magnus Ekström och ska innehålla följande information:

Namn • Personnummer • Institutionstillhörighet

Course site @slu

Kurslitteratur:
Samprit Chatterjee & Jeffrey S. Simonoff (2013). Handbook of Regression Analysis. Hoboken: John Wiley & Sons. ( https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/reader.action?docID=1108688)

Additional reading: Samprit Chatterjee & Ali S. Hadi (2012). Regression Analysis by Example, 5th Ed. Hoboken: John Wiley & Sons. ​(Available at https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/detail.action?docID=918623​)Kontaktinformation