24 okt

Uppsala

Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren

seminarier, workshops |

Handla med gott samvete seminarium. Reklamblad. 

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, anordnar den 24 oktober 2019 ett seminarium om upphandling och inköp med fokus på folkhälsa och djurvälfärd. Både vid upphandling och vid andra inköp finns stora möjligheter att påverka vilka livsmedel som kommer ut till slutkund. Upphandling och inköp kan på så sätt användas som effektiva verktyg för att främja god djurvälfärd. En god djurvälfärd gynnar svensk produktion med låg antibiotikaanvändning, vilket i sin tur är bra ur ett folkhälsoperspektiv. 

Syfte: Nationellt centrum för djurvälfärd anordnar ett seminarium om upphandling och inköp med fokus på folkhälsa och djurvälfärd för att belysa värdet av god djurvälfärd och för att lyfta de svenska mervärdena. Syftet är att ge upphandlare verktyg att lyckas upphandla sådana produkter från djur med god djurvälfärd och hjälpa inköpare att veta hur de kan inspirera sina kunder att välja sådana produkter. Seminariet kommer även ta upp lagar kring upphandling och konsekvenserna av en upphandling som inte tar hänsyn till djurvälfärden.

Seminariet kommer även att ligga till grund för en Policy Breif som SCAW tar fram i samarbete med SLU Future food.

Målgrupp: Upphandlare på bland annat kommuner och landsting, inköpare i dagligvaruhandeln och andra stora inköpare av livsmedel. 

Kostnad: 600 kr inkl. mat och fika

Sista anmälningsdag: 18 oktober

Program

Fakta

Tid: 2019-10-24 -
Ort: Uppsala

Kontaktinformation