7 okt
31 okt

Uppsala

Statistics I: Basic statistics, 4 hp

Kursen ges i Uppsala 7 - 31 oktober 2019.

Kursen ges på engelska, för mer information klicka här.

Fakta

Tid: 2019-10-07 - 2019-10-31
Ort: Uppsala
Sista anmälningsdag: 11 september 2019
Mer information:

Anmälning till kursen skickas med e-mail till Claudia.von.Bromssen@slu.se och ska innehålla följande information:

Namn • Personnummer • InstitutionstillhörighetKontaktinformation