Internationella möjligheter inom programmet Landskapsarkitekt/Landscape architecture

Senast ändrad: 05 februari 2024

Det finns många möjligheter för dig som läser programmet Landskapsarkitekt/Landscape architecture att studera utomlands under din tid på SLU.

Landskapsarkitekt, kandidat:

Tidslinje internationella möjligheter inom kandidatprogrammet Landskapsarkitektur

Landscape architecture, master: 

Tidslinje internationella möjligheter inom masterprogrammet Landscape architecture

Utbyte vid partneruniversitet

Läser du kandidatprogrammet Landskapsarkitektur har du under sommarperioderna möjlighet att läsa en sommarkurs utomlands eller göra praktik utomlands. Läser du vidare på masterprogrammet i landskapsarkitektur kan du välja att åka på en utbytestermin eller ett utbytesår under fjärde eller femte året. Läser du endast masterprogrammet kan du åka utomlands under andra året. Du ansöker minst ett år i förväg. Några av de mest populära partneruniversiteten till SLU som landskapsarkitektstudenter ofta väljer är University of Copenhagen, Melbourne University, University of Lincoln, University of British Columbia och Sheffield University.

Här är ytterligare ett urval av universitet som erbjuder kurser som liknar dem inom ditt program vid SLU. Det finns dessutom många fler universitet runt om i världen att välja mellan.

Du hittar mer information om universiteten så som antal utbytesplatser, terminstider, språkkrav, länkar med mera på vår utbytesportal MoveON - Exchange possibilities for SLU students. Du kan även filtrera fram många fler alternativ på utländska universitet efter land, utbildning eller utbytesmöjlighet. Information om ansökningsperioder samt kalendarium finns på Studentwebben, Studera utomlands.

Om du vill veta mer om specifika kurser som tidigare studenter läst vid universiteten är du välkommen att kontakta mobility@slu.se

Andra internationella möjligheter

Som Landskapsarkitektstudent finns möjligheten att under sommarperioderna läsa en sommarkurs eller göra praktik utomlands. Via ELLS, som är ett Europeiskt nätverk med universitet som har liknande utbildningar och kurser som SLU, kan du anmäla dig till sommarkurser och ansöka om resebidrag på 500 Euro. Även Nordplus programmet erbjuder sommarkurser eller kurser under terminerna i de Nordiska och Baltiska länderna.

Möjligheten finns också att skriva examensarbete utomlands under ett Erasmus- eller Nordplusutbyte. För att skriva examensarbetet på ett utländskt lärosäte behöver du ha en handledare på värduniversitetet och på SLU. 

Inom Erasmusprogrammet finns möjligheten att få ett stipendium för att göra praktik utomlands (minimum 60 dagar) på ett företag, en organisation eller ett universitet i ett annat EU-land.

Inspiration för utlandsstudier

Här kan du ta del av tidigare studenters reseberättelser från utlandsstudier


Kontaktinformation

SLU Mobilitet

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se