Malin Söderström: MFS-stipendiat i Argentina

Senast ändrad: 23 november 2022

Jag tilldelades MFS stipendium för att resa till Buenos Aires och studera informella bosättningar. Min utgångspunkt som landskapsarkitektstudent var att undersöka hur informella bosättningar, ibland kallade slum eller kåkstäder, relaterar till den formella staden.

I Argentina kallas dessa olagligt byggda bosättningar för villas miserias. Mitt intresse låg även i att undersöka hur argentinska stadsplaneraring, landskapsarkitektur och urban design hanterar dessa bosättningar och integrationsprojekt. Initialt var idén att undersöka hur strategin med småskaliga projekt i den offentliga miljön, i och omkring dessa bosättningar, var del av en integreringsprocess. Som utomstående och icke argentinsk är det inte helt enkelt att få tillgänglighet till dessa utsatta miljöer då det kan vara osäkert för folk som är “oinvigda” att vistas i en del av dessa urbana miljöer. 

Eftersom jag reste ensam fick jag kompromissa en del med frågeställningarna; säkerhet, tillgänglighet, ovisshet om exakt vad jag skulle fokusera på i arbetet och samarbetssvårigheter gjorde det lite svårt att vistas mycket i de informella bosättningarna som var mitt huvudintresse. Jag fokuserade således mitt arbete på att teoretiskt och praktiskt beskriva landskapssituationen för villas miserias och hur det passar in i det stora sammanhanget av hela staden, likheter och olikheter mellan informella och formella områden och platser.

Jag gjorde undersökningar runt om i staden, främst på formella platser där jag kunde röra mig relativt fritt för att jämför med fysiska situationer och fenomenen i den informella staden. Mina undersökningar; platsbesök, intervjuer, möten och rumsliga upplevelser lade sedan grunden för ett design förslag med focus på transformation av en specifik plats som jag undersökt lite utförligare. En plats i södra Buenos Aires som kallas för Lago Soldati där problematiken med informella bosättningar är mycket tydlig.

 ” Flexibilitet, ovisshet och ett “öppet sinne” har varit ledorden under denna spännande och utmanande resa…”

Jag förberedde mig under två månader innan avförd med att skapa kontakter I Argentina, boka möten, boenden osv. Jag läste mycket teori och allt möjligt då det var ganska oklart innan jag åkte iväg till Buenos Aires huruvida mina kontakter skulle kunna ge mig tillgång till fältbesök i några villas miserias. Flexibilitet, ovisshet och ett “öppet sinne” har varit ledorden under denna spännande och utmanande resa som möjliggjorts genom MFS stipendiet. Den mesta kommunikationen skedde på spanska, ett språk som jag har några om än begränsade kunskaper i. Mitt undersökande arbetssätt och kommunikationssvårigheter gjorde det mycket svårt att få den information och tillgång till platser som jag ville ha, vilket var mycket frustrerande men också jättelärorikt. Trots dessa svårigheter var flertalet av de kontakter jag förmedlats innan resan och under resans gång mycket trevliga och hjälpmamma. Det praktiska arbetet utfördes under fältstudiens två månader i Buenos Aires och det teoretiska, analytiska och designande arbetet gjordes främst hemma i Sverige. 

Inför detta masterprojekt trodde jag att jag skulle kunna påbörja skrivandet av uppsatsen innan och under resan till Buenos Aires, så blev det inte i praktiken. Bortsett från det praktiska arbetet i Buenos

Aires så utfördes större delen av uppsatsen efter resan, då oklarhet och ändringar av frågeställningen gjorde det i princip omöjligt att skriva något innan upplevelserna på plats i Argentina. Fältstudien i Buenos Aires gav otroligt mycket i och med utbytet mellan yrkesverksamma i Argentina, ny kultur, nytt språk, nytt landskap etc. Jag spenderade en del tid på ett kommunkontor som arbetade med integreringsprojekt i villas miserias, här fick jag en liten inblick i deras vardagliga arbetsprocess vilket var mycket intressant. Det var även via detta kontor som jag fick tillgång till att göra några fältbesök i en informell bosättning vilket var en av de mest spännande och givande upplevelserna under hela resan.

Trots alla motgångar och svårigheter har mina upplevelser från Argentina varit så otroligt berikande och helt ovärderliga för arbetet med min uppsats. Jag har fortfarande kontakt med de som hjälpt mig mycket under arbetet i Buenos Aires och känner att denna resa och detta projekt endast är starten på en yrkesmässig relation till Latin Amerika. Jag är fortsatt öppen och nyfiken på hur landskapsarkitektur kan bidra i integreringsprocesser såväl i Sverige som utomlands.

Fakta:

Namn: Malin Söderström
Land: Argentina 
Program: Landskapsarkitektprogrammet
Period för resa: VT 2015


Kontaktinformation