Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016

Publicerad: 18 oktober 2018
agronom_livsmedel1.png

Den här sidan är till för dig som studerar på agronomprogrammet - livsmedel 300 hp och som har antagits till programmet höstterminen 2016 eller senare.

Agronom - livsmedel är från och med ht 2016 omarbetat och omfattar 300 hp istället för 270 hp.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev för nyantagna

Grattis till din plats på agronom - livsmedel vid SLU i Uppsala! Vi ser fram mot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2018 börjar med rektors välkomnande måndagen den 3 september klockan 10.00 i aulan i Undervisningshuset Ultuna  (se karta). Därefter, mellan klockan 11.30 och 12.30, är det upprop för livsmedelsagronomer i sal X i Ulls hus. Då får träffa programstudierektor, några lärare och klassfaddern.

Du börjar dina studier dagen därpå med kursen Grundkurs - Livsmedelsagronom. Kursen ger en introduktion till ämnet livsmedelsvetenskap och till allmänna färdigheter som hör till universitetsstudier, som t.ex. vetenskapligt skrivande. På kurshemsidan hittar du information om schema, litteratur, lärare etc. 

Du hittar all information som du troligtvis behöver som ny student på SLU på sidan Ny student. Framför allt vill jag tipsa om checklistan som hjälper dig med allt viktigt inför terminsstart.

De kommande fem åren kommer att bli spännande, värdefulla, arbetsamma men också väldigt roliga. Du kommer att läsa kurser i olika ämnen, ibland tillsammans med studenter på andra program och ibland med utbytesstudenter från andra länder. De första åren läser du mycket naturvetenskapliga kurser som lägger grunden till de tillämpade livsmedelskurserna som börjar i slutet av andra året. Du kommer också att läsa agronomprofilerande kurser med studenter från de andra fyra agronomprogrammen. I utbildningen möter du frågeställningar som liknar de du senare möter i arbetslivet. Och arbetsmarknaden för livsmedelsagronomer är god!

Varmt välkommen till SLU och agronom - livsmedel!

Kristine Koch

programstudierektor

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför vårterminen 2019 finns följande antal platser lediga på programmet:

  • Åk 1: 5 platser
  • Åk 2: 5 platser
  • Åk 3: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Fakta

Programmet ges på svenska. Det engelska namnet på programmet är Agricultural Programme - Food Science.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Programstudierektor

Kristine Koch, Forskare FLK
Institutionen för molekylära vetenskaper, enheten för livsmedelsvetenskap
kristine.koch@slu.se018-67 20 69

 

 

Biträdande programstudierektor

Per-Olof Lundquist, Forskare FLK

Institutionen för växtbiologi

per-olof.lundquist@slu.se018-67 32 32

Sidansvarig: johanna.nilsson@slu.se