Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016

Publicerad: 18 oktober 2018
agronom_livsmedel1.png

Den här sidan är till för dig som studerar på agronomprogrammet - livsmedel 300 hp och som har antagits till programmet höstterminen 2016 eller senare.

Agronom - livsmedel är från och med ht 2016 omarbetat och omfattar 300 hp istället för 270 hp.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev för nyantagna

Grattis till din plats på agronom - livsmedel vid SLU i Uppsala! Vi ser fram mot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2019 börjar med ett välkomnande av prorektor och studentkåren måndagen den 2 september klockan 09:45 i aulan i Undervisningshuset på Ultuna (se karta). Därefter, från klockan 11.15 är det upprop för livsmedelsagronomer. Då får du träffa programstudierektor, några lärare och klassfaddern.

Du börjar dina studier dagen därpå med kursen Grundkurs - Livsmedelsagronom. Kursen ger en introduktion till ämnet livsmedelsvetenskap och allmänna färdigheter som hör till universitetsstudier, som t.ex. vetenskapligt skrivande. På kurshemsidan hittar du information om schema, litteratur, lärare etc. I schemat finns även studentkårens välkomstaktiviteter.

All övrig information som du behöver som ny student på SLU finns på sidan Ny student. Framför allt vill jag tipsa om checklistan som är till hjälp för allt viktigt inför teminsstart.

De kommande fem åren kommer att bli spännande, omväxlande och arbetsamma, men också mycket värdefulla och väldigt roliga. Du kommer att läsa kurser i olika ämnen, ibland tillsammans med studenter på andra program och ibland med utbytesstudenter från andra länder. De första åren läser du mycket naturvetenskapliga kurser i kemi och biologi som lägger grunden till de tillämpade livsmedelskurserna som tar vid i slutet av andra året. Du kommer också att läsa agronomprofilerande kurser med studenter från de andra fyra agronomprogrammen. I utbildningen möter du frågeställningar som liknar de du senare möter i arbetslivet. Och arbetsmarknaden för livsmedelsagronomer är god!

Varmt välkommen till SLU och agronom - livsmedel!

Kristine Koch, programstudierektor

 

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2019 finns följande antal platser lediga på programmet:

  • Åk 2 antagna 2018: 5 platser
  • Åk 3 antagna 2017: 5 platser
  • Åk 4 antagna 2016: 5 platser

 

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Fakta

Programmet ges på svenska. Det engelska namnet på programmet är Agricultural Programme - Food Science.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: johanna.nilsson@slu.se