Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016

Publicerad: 12 augusti 2021

Den här sidan är till för dig som studerar på agronomprogrammet - livsmedel 300 hp och som har antagits till programmet höstterminen 2016 eller senare.

Agronom - livsmedel är från och med ht 2016 omarbetat och omfattar 300 hp istället för 270 hp.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Rättelse i utbildningsplanerna för studenter antagna till programmet höstterminen 2016 och 2017

Kursen Forskningsmetodik, 7,5 hp stod som obligatorisk för agronomexamen från programmet i utbildningsplanerna för studenter antagna höstterminen 2016 och 2017. Detta obligatorium är borttaget fr.o.m. ht 2018, vilket har rättats i utbildningsplanerna för studenter antagna till programmet höstterminen 2016 och 2017.

 

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2022 finns följande antal platser lediga på programmet:

  • Åk 3 antagna 2020: 5 platser
  • Åk 4 antagna 2019: 5 platser
  • Åk 5 antagna 2018: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Fakta

Programmet ges på svenska. Det engelska namnet på programmet är Agricultural Programme - Food Science.

Relaterade sidor: