Agronomprogrammet - livsmedel

Publicerad: 21 mars 2024

Den här sidan är till för dig som studerar på agronomprogrammet - livsmedel.

Agronom - livsmedel är från och med ht 2016 omarbetat och omfattar 300 hp istället för 270 hp.

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Fr.o.m. hösten 2021 görs inga nya antagningar till programmet. Utbildningsplanen kommer att upphävas, vilket inte påverkar dig som följer normal studietakt. Läs mer på sidan Nedlagda program/utbildningsplaner.

Rättelse i utbildningsplanerna för studenter antagna till programmet höstterminen 2016 och 2017

Kursen Forskningsmetodik, 7,5 hp stod som obligatorisk för agronomexamen från programmet i utbildningsplanerna för studenter antagna höstterminen 2016 och 2017. Detta obligatorium är borttaget fr.o.m. ht 2018, vilket har rättats i utbildningsplanerna för studenter antagna till programmet höstterminen 2016 och 2017.

 

Utbildningsplan

Kursernas ämnesområde och nivå

Kurserna som du läser i ditt program har en kursplan som du kan söka fram i kurssök eller i ditt ramschema. I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning. 

Nivåbeteckningar:

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Ramschema läsår 24/25

Årskurs 5

Livmedelsetik

2024-10-02 - 2024-10-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Animaliska livsmedel

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Fakta

Programmet ges på svenska. Det engelska namnet på programmet är Agricultural Programme - Food Science.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Programstudierektor (vik)

Klara Nilsson

Institutionen för molekylära vetenskaper

Psr.agronom.livsmedel@slu.se