Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme

Publicerad: 12 april 2018
hortonom1.png

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr utbildningen.

Fakta
  • Programmet ges på engelska. Varje kurs innehåller 3 till 4 campusträffar som består av 2 till 3 dagar av lektioner och examinationer. 
  • Det svenska namnet på programmet är masterprogrammet Utemiljö för hälsa och välbefinnande.

Kontaktinformation

Programstudierektor Outdoor Environments for health and well-being:

Fredrika Mårtensson, Universitetslektor
Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
fredrika.martensson@slu.se, 040-415453, 0727-402262

Sidansvarig: boel.sandskar@slu.se