SLU-nyhet

Anmäl dig till workshop i Alnarp för att bli aktiv åskådare

Publicerad: 29 januari 2024

Anmäl dig till en workshop som ger dig verktyg, information och en chans att öva på att uppmärksamma problematiska situationer och välja hur du ska agera. Ingen som rör sig på våra campus ska behöva utsättas för våld och övergrepp.

Syftet med workshopen är att stärka dig och ge dig verktyg och information som kan vara till hjälp när du ställs inför situationer som är potentiellt farliga. Du kan hjälpa någon eller till och med ändra utgången av en händelse.  

Workshopen ges vid två tillfällen, på engelska 28 februari och på svenska 24 april, kl. 13-16 i lokalen Makerspace, våning 3 i biblioteket i Alnarp. Du kan anmäla dig via länken nedan ända fram till dagen för workshoppen.  

En åskådare är ett vittne till en situation men är inte personligen inblandad. Vi är alla åskådare i olika situationer, ofta på daglig basis. En aktiv åskådare är någon som uppmärksammar en problematisk situation och väljer hur han eller hon ska agera.  

Åskådarnas agerande kan stoppa händelser innan de inträffar eller medan de pågår. De kan agera före, under eller efter en potentiellt farlig situation. I slutändan kan en aktiv åskådares agerande förhindra både kränkningar, våld och övergrepp. Vi är alla en del av lösningen!