SLU-nyhet

Rapportera incidenter vid SLU

Publicerad: 08 september 2023

Anställda och studenter ska använda IA-systemet (Information om arbetsmiljö) vid incidentrapporteringar.

Det är viktigt att rapportera för att SLU ska kunna arbeta både proaktivt och reaktivt gällande alla slags incidenter. Alla måste bidra till att rapportera.

Det finns olika kategorier att rapportera inom, exempelvis:

  • Tillbud: När något inträffat men ingen blev skadad ”Oj”
  • Olycksfall: När något har inträffat och minst en person blev skadad ”Aj”
  • Färdolycksfall:Ett olycksfall som har inträffat på väg till eller från jobbet, förutsatt att man följer den normala vägen.
  • Egendom/säkerhet: Ex inbrott, skadegörelser, personhot, förlust av dator eller mobil.
  • Miljö: Oavsiktligt utsläpp till luft, mark eller vatten etc.
  • Personuppgiftsincidenter: En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring, obehörigt röjande eller åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.

Rapportering görs via knappen ”När något hänt” på Medarbetarwebben respektive Studentwebben eller via IA-appen. De enda undantagen gäller felanmälan av lokaler och serviceärenden samt vanliga IT-supportärenden, dessa görs fortfarande i egna system.

Är du chef eller skyddsombud? Välkommen att delta i IA-stugor angående händelserapportering i IA-systemet.