SLU-nyhet

Studenter belönas för framgångsrika studier

Publicerad: 29 maj 2023

Framgångsrika skogliga studenter tilldelas medel från fakulteten för skogsvetenskaps fonder för deras studier.

Det är stipendie- pris- och belöningskommittén som genom utdelning av medel hedrar studenterna. De har visat intresse för sina studier och bedrivit dessa med nit och framgång samtidigt som de iakttagit ett hedrande uppförande.

  • Soeren Meyer-Bothling, Skogsmästarprogrammet tilldelas  27 780 kr ur Wilhelm Smitts stipendiefond och dessutom 35 000 kr från Forna Elevers stipendiefond.
  • Charlotte 'Millie' Johnson, Forest Ecology and Sustainable Management tilldelas 9 645 kr ur Skandias stipendiefond.
  • Emma Persson och Sebastian Hjelström, Jägmästarprogrammet tilldelas 35 000 kr vardera ur Forna Elevers Stipendiefond.

Läs mer om vilka stipendier och fonder som finns för dig som är anställd eller student vid fakulteten för skogsvetenskap. 


Kontaktinformation