SLU-nyhet

Studentbarometern 2023 – påverka din studiesociala miljö vid SLU och vinn biobiljetter!

Publicerad: 20 februari 2023
Studentbaromtetern 2023

Hur trivs du på SLU? Under perioden 20 februari till 10 mars kommer SLU att genomföra en enkät riktad till alla studenter. Vi lottar ut biobiljetter om du slutför enkäten.

Studentbarometern handlar om hur du som student vid SLU upplever dina studier och den studiesociala miljön. Med studiesocial miljö menar vi bland annat hur du som student upplever din arbetsbelastning och det bemötande och stöd du får. Enkäten ger underlag i kvalitetsarbetet för utbildningarna och i arbetet för en god studiesocial miljö.

Alla studenter får en personlig länk till enkäten till sin SLU-studentmejl som slutar på stud.slu.se. Enkäten är webbaserad och går att svara på från din dator, läsplatta eller mobiltelefon.

Dina svar är viktiga

SLU vill ge dig en bra studietid och en bra utbildning. För att kunna vidta rätt åtgärder för att utveckla studiemiljön är det viktigt att enkätsvaren ger en rättvis bild av läget. Därför är det viktigt att så många studenter som möjligt svarar på enkäten och att svaren är sanningsenliga. Svaren på tidigare enkäter har bl.a. lett till försök att minska hög arbetsbelastning och stress på vissa utbildningar, och till tydligare information om hur man anmäler trakasserier.

Vad innehåller enkäten?

Studentbarometern berör fyra huvudområden:

  • Rekommendation: Skulle du rekommendera din utbildning till andra? Varför/ varför inte?
  • Utbildning och undervisning: Hur upplever du undervisningen?
  • Stöd och service: Vet du vilket stöd du kan få? Är du nöjd med stödet?
  • Studieklimat: Hur upplever du den psykosociala miljön?

Utöver detta tillkommer några bakgrundsfrågor.

Svaren är anonyma

Alla svar behandlas konfidentiellt och det går inte att se hur just du svarat på en fråga. Om det är få svarande från ett program/vid små grupper kommer de resultaten bara redovisas på övergripande nivå. Detta för att ingen individ ska kunna kopplas till enskilda svar.

Du kan vinna biobiljetter

Quicksearch hanterar utlottningen och du är fortfarande helt anonym.

Vem ansvarar för enkäten?

Enkäten genomförs vid utbildningsavdelningen vid SLU, med input från Studiesociala rådet. Vi tar hjälp av företaget Quicksearch för att genomföra enkäten.


Kontaktinformation

Ylva Eklind, Samordnare
Utbildningsavdelningen
ylva.eklind@slu.se 
Tel: +4618 67 12 65, +4676 125 51 27