SLU-nyhet

Stipendium instiftat för parasitologiskt examensarbete

Publicerad: 17 november 2023
University of Arkansas System Division of Agriculture photo by Fred Miller

Vidilab/kollamasken, veterinärmedicinskt laboratorium i Enköping har instiftat ett stipendium till Olle Nilssons minne. Olle (även kallad Mask-Olle) var en förgrundsgestalt inom veterinärmedicinsk parasitologi.

 - Olle fungerade som en mentor, och utan hans engagemang och support hade det inte blivit något laboratorium. Olle har funnits med som support under alla år. Han följde allt som hände inom veterinärvärlden med stort intresse berättar Bitte Ljungström, Vidilabs grundare.

Formerna för stipendiet håller på att fastställas, det som är klart är att det ska tilldelas en student vid SLU som utför ett parasitologiskt projektarbete som kommer Vidilab/kollamasken och branschen till gagn. En stipendiat för 2023 har utsetts och personen kommer mottaga 10 000 kr i samband med examensceremonin i januari. Från och med 2024 kommer två stipendiater få dela på 25 000 kr. Stipendiets ansökningsformulär kommer finnas tillgänglig via VH-fakultetens sida för stipendier och bidrag hemsida samt studentwebben.   

Ytterligare information om hur och när stipendiet kan sökas kommer.


Kontaktinformation

Joanna Hagströms, kommunikatör
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, kansli, SLU
joanna.hagstroms@slu.se, 018-67 30 66, 076-111 92 15