SLU-nyhet

Tvärvetenskaplig skogsforskning i fokus på Future Forests exkursion

Publicerad: 21 juni 2022
Kvinna i närbild i skogsmiljö och i bakgrunden syns personer i oskärpa. Foto.
Janina Priebe, forskare vid Umeå universitet, presenterade projektet "Ta ner himlen till jorden".

Naturhänsyn i hyggesfritt skogsbruk, samverkan mellan rennäring och skogsbruk och klimatarbete på lokal nivå. Det var några aktuella teman som deltagarna fick möjlighet att diskutera under en exkursion på Svartbergets fältforskningsstation i Vindeln den 2 juni.

Ett nittiotal deltagare från universitet, myndigheter, skogsföretag, skogsägareföreningar, certifieringsorgan och stift slöt upp i skogarna i Svartbergets försökspark när Future Forests arrangerade en exkursion med syfte att öppna upp för dialog och kunskapsutbyte samt lyfta några av de forskningsteman som är aktuella för plattformen Future Forests.   

Tre personer står framför en skylt vid Svartbergets försöksstation. Foto
Emma Holmström, plattformschef för Future Forests, hälsade deltagarna välkomna till exkursionen tillsammans med Johan Westin, parkchef för Vindelns försöksparker och Charlotta Erefur, samordnare för skoglig fältforskning vid Vindelns försöksparker. Stationen i Svartberget inrättades som Statens Skogsförsöksanstalt år 1923 och fyller alltså 100 år nästa år. Foto: Teresia Borgman
En kvinna pekar med en skylt och en grupp människor i skogen. Foto.
Eliza Maher Hasselquist, forskare på institutionen för skogens ekologi och skötsel samt campuskoordinator för SLU Future Forests i Umeå, lotsade deltagarna mellan programpunkterna. Foto: Teresia Borgman
Två personer håller upp en skylt i skogen som visar en flygbild av schackrutehuggning. Foto.
Charlotta Erefur, samordnare vid enheten för skoglig fältforskning i Vindeln, berättade om nya försök med schackrutehuggning i Svartbergets försökspark. Här assisterad av Johan Westin, parkchef för Vindelns försöksparker. Foto: Teresia Borgman
Tre personer presenterar en poster i skogen.
Samverkan mellan rennäring och skogsbruk samt lavskötselanpassat skogsbruk stod i fokus för en programpunkt under ledning av Anja Fjellgren Walkeapää, jägmästare, AFW AB, Anna-Maria Fjellström, doktorand på statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och Tim Horstkotte, första forskningsingenjör på institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet. Foto: Teresia Borgman
En grupp människor lyssnar till en man med postrar i en björkskog. Foto.
Föreläsning i skogen. Adam Klingberg från Skogforsk pratade om förädling och fröförsörjning. Foto: Teresia Borgman
En man presenterar något och läser från ett papper framför en grupp människor som sitter i skogen på ett hygge.
Martin Goude, forskare vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU, pratade om produktion i hyggesfritt skogsbruk. Foto: Teresia Borgman
Exkursion i tallskog. Foto
Ett 90-tal deltagare slöt upp till exkursionen som gick av stapeln vid Svartbergets fältforskningsstation. Foto: Teresia Borgman

Tvärvetenskaplig skogsforskning

Medverkade som presentatörer under dagen gjorde bland annat Janina Priebe, Umeå universitet och Isabella Hallberg Sramek, Sveriges lantbruksuniversitet med en programpunkt om det tvärvetenskapliga projektet Ta ner himlen till jorden (länk) Tim Horstkotte, Umeå universitet, Anja Fjellgren, AWB AB och Anna-Maria Fjellström, Stockholms universitet med en programpunkt om lavskötselanpassat skogsbruk och samverkan mellan rennäring och skogsnäring (länk).

Andra punkter som togs upp under dagen var hyggesfritt skogsbruk, trädslagsval, förädling, fröförsörjning och gallring. Future Forests exkursion arrangerades i Svartbergets försökspark i Vindeln i Västerbotten den 2 juni 2022.

Text: Teresia Borgman

Se en film från exkursionen i Svartberget den 2 juni