SLU-nyhet

Rädda dina dokument i molnet

Publicerad: 30 mars 2022
Logotyp för Creative cloud.

De medarbetare som har en Creative cloud-licens och har lagrade dokument i Adobes moln rekommenderas att spara dessa på sin egen dator innan IT genomför ett underhåll den 28 april.

Detta för att vara på den säkra sidan eftersom det inte är möjligt att återskapa dokument som har gått förlorade i molnet.

Underhållet börjar klockan 18.00 torsdag den 28 april och håller på under natten. Arbetet förväntas inte påverka Creative cloud mer än att det kan vara svårt att logga in under tiden som arbetet pågår. Dokument i molnet ska dock laddas ner för att du ska vara säker på att inte förlora något.

Har du en Creative cloud-licens men är osäker om du har dokument sparade i molnet kan du kontrollera detta genom att logga in på https://creativecloud.adobe.com/ med din SLU-e-post.

Har du dokument i Adobes moln men inte längre har en aktiv licens kan du kontakta IT:s servicedesk (support@slu.se) för att få en tillfällig åtkomst.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se