SLU-nyhet

Uppmaning till extra vaksamhet mot cyberangrepp

Publicerad: 25 februari 2022

Till följd av situationen i Ukraina har risken för cyberangrepp på Internet ökat kraftigt under det senaste dagarna. SLU uppmanar därför alla verksamma vid SLU att vara extra vaksamma mot bland annat nätfiske och intrångsförsök.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gått ut med följande rekommendationer som riktar sig till samtlig personal i såväl privata och offentliga organisationer:

  • Ha ökad vaksamhet gällande nätfiske, skadlig kod, lösenordshantering, falska dokument och webbplatser.
  • Var extra uppmärksam kring, och rapportera, avvikande funktionalitet och händelser i it-system.
  • Installera säkerhetsuppdateringar på din telefon, dator och andra enheter så fort det är möjligt.
  • För anställda: använd inte privat utrustning för arbetsrelaterade uppgifter om det inte är avtalat och godkänt från arbetsgivaren. Undvik även privata molntjänster.

Förutom cyberangrepp noteras även en ökad spridning av desinformation på Internet. Var därför särskilt noga med att alltid inhämta och dela information från tillförlitliga källor. 

Vid uppmärksammade avvikelser kontakta csirt@slu.se

Onlineutbildning i informationssäkerhet

Lär dig mer om ämnet informationssäkerhet via säkerhetsenhetens onlineutbildning i informationssäkerhet. Utbildningen hittar du här