SLU-nyhet

Tortalk Text-till-tal – nu som app!

Publicerad: 28 februari 2022

Talsyntesprogrammet TorTalk, som sedan tidigare varit fritt tillgängligt för SLU:s anställda och studenter som datorprogram, finns nu som app för både Android och iOS. TorTalk har stöd för både svenska och engelska, såväl som flera andra språk.

TorTalk är ett program som läser upp markerad text på skärmen. Det kan användas för att läsa till exempel digital litteratur och webbsidor men är också hjälpsamt när du ska granska din egen text – det är ofta lättare att upptäcka om du missat något ord eller om meningsbyggnaden behöver ändras när du lyssnar än läser! TorTalk har både svenska och engelska röster, och har också stöd för flera andra språk.  

SLU har nu köpt in campuslicenser för appversionen av programmet, tillgänglig för både Android och iOS. App-versionen är precis som programmet till dator fritt tillgängligt för alla studenter och anställda vid SLU. Du hittar TorTalk, och andra stödprogram, med instruktioner för hur du använder programmet, på SLU:s software sharepoint.   

För mer information om programmet eller hur du laddar ner och använder det, kontakta biblioteket.


Kontaktinformation