SLU-nyhet

Regeringsuppdrag att minska elförbrukningen

Publicerad: 06 oktober 2022

Mängden inköpt elenergi ska redovisas månatligen till Energimyndigheten t.o.m. mars 2023. Åtgärder för minskad elanvändning ska redovisas löpande. 

De rekordhöga priserna på el och gas slår hårt mot samhällets aktörer. Alla behöver bidra till en minskad energiförbrukning. SLU har som statlig myndighet fått i uppdrag av regeringen att vidta möjliga och lämpliga åtgärder för att minska förbrukningen av elenergi. 

En grupp bestående av miljöchef (ordförande), fastighetschef, projektchef och NJ:s fakultetsdirektör har fått i uppdrag att leda och samordna arbetet med att minska SLU:s energiförbrukning, utöver de miljömål som finns sedan tidigare.

Här kan du läsa mer om uppdraget, följa rapporteringen och få tips om hur du kan bidra.