SLU-nyhet

Webbinarium 20/9: Länsstyrelsens klimatpolitiska regeringsuppdrag – vad betyder det för oss?

Publicerad: 10 september 2021

Lyssna på Anna Karlsson, klimat- och energistrateg vid Länsstyrelsen Uppsala län, som berättar om regeringsuppdraget, hur de ska gå till väga och vad det kan innebära för oss på SLU? Kan vi vara med och påverka?

Länsstyrelsen Uppsala län har fått i uppdrag av regeringen att arbeta fram förslag till styrmedel för hela Sveriges klimatomställning. Åtgärdsförslagen ska leda till att takten i den lokala och regionala klimatomställningen ökar.

Var fjärde år ska regeringen lämna in en klimathandlingsplan till riksdagen enligt klimatlagen. Handlingsplanen ska redovisa hur den förda klimatpolitiken leder till att klimatmålen nås. Inför nästa plan som ska lämnas in 2023, har regeringen gett Länsstyrelsen Uppsala län uppdraget att ta fram underlag med analyser och förslag till styrmedel samt andra åtgärder som bidrar till en lokal och regional klimatomställning i hela landet.

Efter Annas Karlssons presentation om uppdraget finns möjlighet att ställa frågor och diskutera med Anna. Kan SLU bidra på något sätt? Behöver vi justera något i vår verksamhet?

Vi ses i Zoom!

Registrera dig här.

Fakta:

Datum: 2021-09-20
Tid: 14:00-15:00
Plats: Digitalt via Zoom
Arrangör: miljöenheten