SLU-nyhet

Avstängning av gång- och cykelväg längs Fyrisån

Publicerad: 30 september 2021
Karta över avstängd gång- och cykelväg.

Gång- och cykelvägen mellan Kungsängsverket och Vindbron i södra Uppsala kommer att vara avstängd under perioden 4 oktober till 17 december. Uppsala Vatten ska utföra ledningsarbeten.

Observera att avstängningen gäller den östra gång- och cykelvägen och inte den som går till Ultuna. Vindbron, alltså den bro som är markerad med en blå rektangel på bilden, är öppen och farbar under hela perioden.


Kontaktinformation

Lena Blom, projektledare
Fastighetsavdelningen, SLU
lena.blom@slu.se, 018-67 22 02