SLU-nyhet

Professor Pär Forslund är ny prorektor på SLU

Publicerad: 17 juni 2021
Prodekan Pär Forslund, foto.

Idag utsågs professor Pär Forslund till ny prorektor för SLU av universitetets styrelse. Pär är sedan 2012 professor i ekologi vid SLU. Han är även prodekan på fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap med ansvar för utbildningsfrågor och är dessutom ordförande i programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk.

– Rekryteringsgruppen har gjort ett omfattande förarbete för att finna en till tre kandidater enligt SLU:s regelverk, varpå vår hörandeförsamling har hört den kandidat som fördes fram av rekryteringsgruppen. På basis av allt detta tog rekryteringsgruppen fram ett underlag till styrelsen där vi förordade Pär Forslund som en utmärkt kandidat för uppdraget, säger SLU:s styrelseordförande Rolf Brennerfelt.

– Pär har stor erfarenhet av arbete på fakultetsnivå på SLU:s största fakultet. Han är tydlig i sin ledarroll, har erfarenhet av utvecklingsarbete på universitetsnivå från utbildningsnämnden och ser vikten av att fånga upp engagemang genom hela organisationer. Erfarenheter som vi ser som viktiga i den nya rollen som prorektor, säger Rolf Brennerfelt.

Pär Forslund disputerade i zooekologi vid Uppsala universitet 1992 och blev docent i viltekologi vid fakulteten för Skogsvetenskap på SLU 1996. Han utsågs till professor i ekologi vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap på SLU 2012. Idag är han även prodekan vid fakulteten och vice ordförande i fakultetsnämnden. Pär är också ordförande i programnämnden för utbildningar i naturresurser och jordbruk vid fakulteten.

– Jag är väldigt tacksam och ödmjuk inför uppdraget som prorektor. Självklart hoppas jag kunna fortsätta bidra till utvecklingen av SLU, men nu inte endast på fakultetsnivå. Jag ser också fram mot att tillsammans med styrelsen och övrig universitetsledning utveckla rollen och uppdraget som prorektor, säger professor Pär Forslund.

Nuvarande prorektor Karin Holmgren lämnar sitt uppdrag vid årsskiftet.

Länk till Professor Pär Forslunds CV