SLU-nyhet

Elva miljöcertifikat har blivit ett!

Publicerad: 03 juni 2021

Ett gemensamt miljöcertifikat för hela SLU är på plats.

Rektor beslutade 2019 att SLU:s dåvarande elva miljöcertifikat skulle bli ett gemensamt certifikat för hela SLU. SLU:s miljöorganisation har arbetat intensivt sedan dess med att få till en ny miljöorganisation enligt ordinarie linjeorganisation på universitetet, sammanställa och upprätta SLU-gemensamma rutiner och dokument, samt upprätta gemensam miljöaspektlista, laglista och miljöriskbedömning.

I samband med den första externa revisionen i certifikatsformen ”Multisite med sampling” noterade revisorerna från certifieringsorganet RISE totalt 43 avvikelser och 47 förbättringsmöjligheter, som miljöenheten, miljösamordnarna och andra ansvariga inom olika verksamheter har arbetat med att åtgärda under våren.

Det finns en hög ambitionsnivå och ett högt engagemang i miljöarbetet inom SLU. Många har varit inblandade i arbetet med ett certifikat och nu finns det på plats!

– Det här är ett bra exempel på samarbete inom hela organisationen och över många organisatoriska gränser, säger miljöchef Johanna Sennmark, och vill samtidigt rikta ett stort tack till alla som på olika sätt varit inblandade i arbetet mot ett gemensamt certifikat.