SLU-nyhet

Tillfälligt förbud mot att vistas på vissa områden i Uppsala

Publicerad: 21 april 2021

Uppsala kommun meddelar att allmänheten under en avgränsad tid inte får vistas i Ekonomikumparken, Observatorieparken och Stadsträdgården.

För att undvika trängsel och fortsatt smittspridning har kommunens krisledningsnämnd beslutat om ett tillfälligt förbud att vistas på platser i centrala Uppsala under valborgshelgen.

De kommande veckorna är avgörande för att bryta den uppåtgående kurvan och begränsa smittspridningen. Krisledningsnämnden har därför tagit beslut 16 april med stöd av pandemilagen att allmänheten inte får vistas vid och omkring Ekonomikumparken, Observatorieparken och Stadsträdgården från torsdag 29 april 12.00 till lördag 1 maj 9.00. Beslutet har tagits i samråd med regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten.

Läs mer i pressmeddelandet från Uppsala kommun.

Läs också om informationskampanjen som SLU deltar i.

Valborgsfirande inställt