SLU-nyhet

Bibliotekets sök- och skrivguide – nytt namn på smart resurs

Publicerad: 01 december 2021

Bibliotekets tidigare Canvasresurs för uppsatsskrivande har fått en bredare målgrupp och ökat stöd för vetenskapligt språk. Guiden har i samband med detta bytt namn till Bibliotekets sök- och skrivguide.

Bibliotekets sök- och skrivguide har funnits som resurs sedan 2018 och var ursprungligen tänkt att vara ett stöd för studenter som skriver självständigt arbete. Den har nu utvecklats både vad gäller målgrupp, innehåll och omfång för att kunna ge studenter och anställda ett bredare stöd. Till exempel har avsnitten om skrivande, muntliga presentationer och feedback omarbetats och utökats.

I samband med denna förändring bytte guiden namn från ”Dags att skriva självständigt arbete” till ”Bibliotekets sök- och skrivguide”. Orsaken till namnbytet är att:

  • tydligare signalera vad guiden innehåller
  • vidga målgruppen till alla som skriver någon form av längre vetenskaplig text
  • tydliggöra att resursen är en guide och inte en kurs.

Som student kan du på guidens startsida klicka på ”Gå med i kursen” så läggs guiden till i ditt personliga Canvasrum. Om du är lärare kan du använda guiden i din undervisning till exempel genom att länka till den i din kurs.

Du kan också hitta guiden från bibliotekets webbmeny Skriva och referera.

De nya delarna av guiden finns i dagsläget endast på svenska, men kommer inom kort att finnas tillgängliga även på engelska.

 

 


Kontaktinformation