SLU-nyhet

Förlängda och skärpta miljömål inom miljöanalys

Publicerad: 18 januari 2021
Anna Lundhagen, SLU. Foto.

SLU arbetar för att miljödata från SLU:s miljöanalys ska vara tillgänglig, användbar, kvalitetskontrollerad och kvalitetsdeklarerad samt ha säkerhetsmässig integritet.

– Nu skärper vi målen ytterligare för att på så vis bidra till samhällets omställning till en mer hållbar situation, säger vicerektor för samverkan och miljöanalys Anna Lundhagen.

För att i än högre grad bidra till samhällets miljöarbete har SLU som övergripande miljömål att användningen av data som genereras av SLU:s miljöanalys blir större bland landets beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmänhet.

SLU har sedan 2015 haft miljömål för miljöanalys. Samtidigt som målet förlängs så skärps också uppfyllnadsgraden, som ökas från 80 till 90 %.

  • Miljömål inom miljöanalys:
    Minst 90 % av alla verksamheter som deltar i SLU:s kvalitetsarbete tillhandahåller senast vid utgången av 2025 öppna data på internet enligt gällande kvalitetsguide för miljödatahantering.

SLU har under vintern 2020-2021 tagit beslut inom fem områden för att anpassa vår verksamhet, dessa gäller uppdaterade miljömål inom utbildning, miljöanalys, utsläpp från tjänsteresor, energiproduktion och -besparingar, samt riktlinjer för inköp av mat.