SLU-nyhet

Dags för SLU Youth Institute!

Publicerad: 11 september 2020
Tre studenter med cyklar

SLU har bjudits in av World Food Prize Foundation för att skapa en första, svensk gren inom Global Youth Institute. SLU Youth Institute (SLU YI) har som mål att skapa intresse bland svenska gymnasieelever för tryggad livsmedelsförsörjning och för att hitta lösningar på de globala utmaningarna utifrån FN:s hållbarhetsmål.

Varje år kommer SLU YI samla gymnasieelever, lärare och experter för att utforska och lösa lokala, nationella och globala frågor inom tryggad livsmedelsförsörjning. För att vara med fördjupar sig gymnasieeleverna och skriver en uppsats om en global utmaning relaterad till hunger och livsmedelsförsörjning. Anmälan till evenemanget är gratis. Några gymnasieelever väljs ut som delegater och får delta i det internationella Global Youth Institute som varje år hålls i oktober i Iowa, USA.

SLU YI arrangeras av SLU Global tillsammans med koordinator Karl Lundén, forskare vid Institutionen för Skogsmykologi och Växtpatologi och koordinator Kristina Karlsson Green, forskare vid Institutionen för växtskyddsbiologi.

Vi frågade Karl om hans erfarenheter och tankar hittills:

Varför tycker du att det är viktigt att vara värd för ett sånt här arrangemang?

- De elever som deltar får möjlighet att fördjupa sig i en fråga efter eget val under en längre tid och får sedan återkoppling av experter på sina föreslagna lösningar. Detta kommer förhoppningsvis att bredda elevernas perspektiv och skapa ett livslångt intresse för hållbar förvaltning av naturresurser. Som värd kommer vi att visa eleverna en del av forskningen som görs vid SLU och skapa ett band mellan vårt universitet och de förhoppningsvis, framtida universitetsstudenterna.

Vad ser du fram emot mest?

- Att höra elevpresentationerna och diskussionerna med experterna. Det blir också kul att se hur och i vilken grad vi på SLU YI lyckas få forskare att interagera med gymnasieeleverna.

Kommande händelser:

En pilotomgång kommer att hållas 24 september 2020 där gymnasieelever presenterar sina lösningar på världens livsmedelsförsörjning och hållbara utmaningar.

Den stora lanseringen för SLU YI-deltagarna kommer att äga rum den 7 oktober 2020 där  SLU YI och World Food Prize Foundation kommer att presenteras för eleverna under en två timmars kick-off. SLU YI fortsätter sedan med evenemang och övningar tillsammans med gymnasieelever från hela Sverige under hela hösten och våren. Våren 2021 kommer gymnasieeleverna äntligen att presentera sina Global Challenge-rapporter i SLU YI-finalen 22 april i Uppsala och 6 maj i Alnarp.


Kontaktinformation