SLU-nyhet

Idrott på campus, följ rekommendationerna

Publicerad: 31 augusti 2020

Folkhälsomyndigheten förordar att vi rör på oss och har tagit fram rekommendationer för idrott och träning.

SLU följer Folkhälsomyndighetens (FHM) föreskrifter och råd. För idrotts- och träningsaktiviteter gäller de allmänna rekommendationerna om att minimera riskerna för smittspridning av covid-19.

Inomhusaktiviteter

Vid inomhusaktiviteter säger FHM att antalet deltagare i aktiviteterna om möjligt ska begränsas, det ska finnas tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien, och att oftare städa toaletter och ytor som många tar i.

Risk- och konsekvensanalys

Det kommer att göras en risk- och konsekvensanalys av Syltahallen i Ultuna för att se över skyltningen av FHM:s råd. Däremot kommer inte extra städning utföras då andra lokaler på campus måste prioriteras.

Individens ansvar

Även om lokalen hyrs av SLU så är det medarbetares och studenters individuella ansvar att följa FHM:s rekommendationer på sin fritid, vid idrottande och träning.