SLU-nyhet

Inriktningsbeslut för SLU:s undervisning från 15 juni

Publicerad: 08 juni 2020

Med anledning av regeringens beslut som gäller från 15 juni har SLU fattat inriktningsbeslut om att undervisning kan ske på campus om rekommendationer och riktlinjer följs.

Den 17 mars meddelade Folkhälsomyndigheten att svenska lärosäten med omedelbar verkan skulle gå över till undervisning på distans. Med mycket få, väl valda undantag har detta skett. SLU och övriga lärosäten har sedan dess följt utvecklingen och myndigheternas vidare rekommendationer kring pandemiläget, allt för att medverka till att förhindra smittspridningen i samhället.

Utifrån regeringens beslut som gäller från 15 juni har rektor fattat följande beslut 2020-06-08: Universitetsövergripande inriktningsbeslut gällande undervisning och examination från 15 juni 2020 med anledning av den pågående covid-19-pandemin

Utbildningsnämndens ordförande har beslutat 2020-06-08: Nya anvisningar för undervisning och examination inom utbildning på grund- och avancerad nivå med anledning av den pågående covid-19-pandemin

Om lokalbokning: Praktiska anvisningar för lokalbokning till höstterminen

För att kunna säkerställa att vi kan vidmakthålla Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende distansering för att undvika smittspridning, gäller följande från 15 juni:

  • Viss undervisning kan ske campusbaserad
    • med digitala undervisningsinslag för att begränsa antalet studenter som befinner sig på campus samtidigt
    • med begränsningar i utformningen av campusundervisningen så att distansering upprätthålls
  • Undervisning som under våren skett på distans med god kvalitet, får gärna fortsätta bedrivas på distans.
  • Riktlinjer för campusnärvaron och begränsningar i campusundervisning kommer tas fram så snart som möjligt för respektive studieort. Detta är en förutsättning för att uppfylla myndigheternas fortsatta rekommendationer.

Rektor Maria Knutson Wedel resonerar runt vanliga frågeställningar om hur rekommendationerna kan tolkas i sin senaste post i rektorsbloggen: Frågor och svar - "Det beror på"