SLU-nyhet

Agroforestry- ett sätt att bromsa klimatförändringarna

Publicerad: 22 april 2020
Agroforestry med pinjeträd och bomull

Agroforestry, eller skogsjordbruk som det heter på svenska, är en metod där träd planteras bland grödor och djur. Det ses globalt som en hållbar naturbaserad lösning som kan bidra till flera av FN: s hållbara utvecklingsmål.

Den 22 april var det Jordens dag, en dag grundad för att lyfta hur vi på olika sätt kan bidra till att bromsa klimatförändringarna. SLU har många forskningsprojekt som går mot hållbar utveckling, bland dem agroforestry. Ulrik Ilstedt, forskare vid SLU, svarade på några frågor om agroforestry och hur metoden kan bidra till att förbättra klimatet både lokalt och globalt.

Läs hela blogginlägget här.

- Agroforestry kan bidra till många av målen för hållbar utveckling, till exempel för att bekämpa fattigdom och hunger (nr 1 och # 2), bättre tillgång till vatten (# 6), för att hjälpa oss att bekämpa och hantera klimatförändringar bättre (# 13) och att bidra till högre biologisk mångfald (# 15). Jordbruksskogsbruk kan också bidra till att ge kvinnor mer tid och möjlighet att utveckla och ta kontroll över resurserna, säger Ulrik.

Fakta:

Agroforestry tillhandahåller en mängd ekosystemtjänster som är fördelaktiga både lokalt och globalt i kampen mot klimatförändringar. Detta sätt att odla kan begränsa mängden växthusgaser i atmosfären genom att binda kol och kväve i vegetation och mark. Samtidigt bidrar odlingssystemet till positiva effekter i lokalt eftersom träd skuggar, binder mark och ökar motståndet mot skadedjur, torka och översvämningar, samt ger tillgång till ved och en mängd näringsrik mat.


Kontaktinformation