SLU-nyhet

Nyckelbiotoperna – en knivig fråga

Publicerad: 20 februari 2020

För att ge studenter en chans att ta del av de mest spännande och konfliktladdade frågorna som är aktuella vad gäller den svenska skogen inleder Future Forests en ny seminarieserie med studenter som målgrupp. Det första seminariet tog upp ämnet nyckelbiotoper som på senare tid har blivit en het fråga i den politiska debatten.

Inför ett 50-tal studenter och andra intresserade intervjuades panelen bestående av Johan Wester, Skogsstyrelsen, Jonas Eriksson, Norra skogsägarna, samt naturvårdsforskaren Jörgen Sjögren, SLU. De har alla tre inblick i både den pågående processen kring nyckelbiotoper och den historiska hanteringen av frågan.

Jörgen Sjögren konstaterade inledningsvis att nyckelbiotoper är ett begrepp skapat av människor, närmare bestämt av Skogsstyrelsen, men sedan begreppet kom till har det fått fötter och kommit att få nya betydelser. Sedan följde ett resonerande samtal som utvecklade det komplexa i frågan, som nyckelbiotopernas betydelse som kunskapsunderlag, inventeringarnas syfte och utformning och den påverkan som nyckelbiotopsregistrering får för skogsägare.

Moderatorer var Isabella Hallberg Sramek och Lina Arnesson Ceder, SLU.


Kontaktinformation