SLU-nyhet

Lyckad första kurs om matsvinn

Publicerad: 15 december 2020
En soptunna med mjölkpaket, frukt, en äggkarton och sallad. Foto.

Hur och varför matsvinn uppstår, hur det kan motverkas och hur matavfall kan utnyttjas för större hållbarhet är ett angeläget ämne för framtidens hållbara livsmedelssystem. Vid SLU anordnades första gången en kurs om matsvinn under hösten 2020.

Ett trettiotal studenter gick i höstas den nya kursen Matsvinn – nuläget och framtida möjligheter, 7.5 hp, som på grund av Corona-läget gavs på distans. Kursledaren Mattias Eriksson vid Institutionen för energi och teknik är nöjd med kursens genomförande och studenternas insats.

– Flera av studenterna uttryckte att de före kursen var skeptiska till om det verkligen gick att fylla en hel kurs med matsvinnsrelaterade färdigheter, men att de efter kursen insett att det fortfarande finns mycket mer att lära sig. Det är extra kul att se när redan medvetna studenter fördjupar sina kunskaper och får upp ögonen för att till synes enkla problem kan dölja en förvånansvärd stor komplexitet, säger Mattias Eriksson.

Målet med kursen var att studenterna ska kunna förklara hur och varför matsvinn uppstår i olika delar av livsmedelskedjan, diskutera matsvinn i förhållande till relevant lagstiftning och uppsatta miljö- och hållbarhetsmål och att studenterna genom hemarbete skulle få träning i att tillämpa metoder för kvantitativ och kvalitativ analys av matsvinn.

Studenterna fick också delta i en innovationsworkshop med syfte att identifiera och formulera forskningsfrågor som rör matsvinn, samt föreslå och utvärdera lösningar för att reducera matsvinn och för att återanvända och återvinna matavfall i olika delar av livsmedelskedjan.

Ett nytt kurstillfälle ges hösten 2021. Kursen anordnas på avancerad nivå (masternivå) inom livsmedels- och miljövetenskap och ges på engelska (Food waste - current situation and future opportunities 7,5 hp).

För mer information, se kurshemsidan.