SLU-nyhet

Professor i skoglig planering

Publicerad: 24 januari 2020

En anställning som professor i skoglig planering ledigförklaras vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU i Alnarp.

Ämnesområdet är skoglig planering i syfte att ge stöd för beslut rörande skogens användning och förvaltning. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt det privata enskilda skogsbruket samt åt aspekter av skogspolitiken som har relevans för skoglig planering. Analyserna ska avse såväl virke som miljöresurser och inkluderar metoder för avvägning mellan olika skogliga intressen samt för att hantera risk och osäkerhet. Vetenskaplig samverkan nationellt och internationellt samt med skogssektorn är viktig. Innehavaren ska utveckla och leda en stark forskningsmiljö med nationellt och internationellt framgångsrik forskning.

Ansökan är öppen till 2020-04-16
Mer information om tjänsten HÄR


Kontaktinformation