SLU-nyhet

Hållbar livsmedelsproduktion år 2050 - ett framtidsscenario

Publicerad: 24 september 2019

I en workshop på SLU idag, delade framstående forskare inom mark- och vattenresurser, markanvändning, animalieproduktion, makt-och matperspektiv med sig av sina synteser för framtida behov och användningar av våra matproduktionssystem globalt och i Sverige.

Läs hela artikeln på engelska här.


Kontaktinformation

SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling som bidrar till Agenda 2030, med fokus på låginkomstländer.

SLU Global
Ledningskansliet

Box 7005, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se

SLU Future Food
futurefood@slu.se
www.slu.se/futurefood