SLU-nyhet

Inbjudan till exkursion 10 juni

Publicerad: 12 mars 2019

Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap bjuder in till en exkursion den 10e juni. Temat för dagen är "För ett bättre landskap - mer lövträd och effektiv naturvård". Då presenteras forskningsresultat om allt från blandskog och mångfald till fågellivet i produktionsskogen och nya metoder att föryngra ädellöv.

Kunskap och hänsyn till mångfalden är viktigt. Inte minst i tider då klimatförändringarna ger ett ökat fokus på virkesproduktion. Det gäller både naturvårdshänsyn i den vanliga produktionsskogen som att bygga upp kunskap om andra trädslag än gran.
På Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap på SLU i Alnarp forskar vi sedan många år på dessa frågor, och vi bjuder härmed in till en exkursion för att förmedla kunskap om och diskutera dessa ämnen.
Ni är varmt välkomna till exkursionen!
Prefekt Vilis Brukas
Samverkanslektor Henrik Böhlenius

Inbjudan och mer information finns HÄR

PDF-fil för utskrift


Kontaktinformation