SLU-nyhet

Utan gallring i full fart

Publicerad: 14 februari 2019

Genom att gödsla den unga granskogen fördubblas tillväxten. Träden är avverkningsklara redan efter 30 - 40 år och effekten är mest märkbar i de norra delarna av landet.

I praktiskt skogsbruk är ungskogsgödsling ovanligt, men flera forskningsresultat pekar på möjligheterna.
– Vi har nyligen mätt in en serie försök över landet som alla är kring 20 år gamla. Resultaten bekräftar att det finns en stor potential att öka produktionen genom att börja tidigt med gödsling, konstaterar professor Urban Nilsson. Johan Bergh, numera professor vid Linnéuniversitet, har gjort mycket av det grundläggande forskningsarbetet.
FÖRSÖKEN finns på fem olika lokaler; i Jämtland, Gästrikland, Värmland, Dalarna och Småland. Den som besöker ytorna noterar växtkraften med blotta ögat och mätresultaten bekräftar
synintrycket. I de täta, frodigt gröna, gödslade bestånden står 200 - 300 kubikmeter per hektar. I de ogödslade kontrollytorna är volymen 100 - 150
kubikmeter.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation