SLU-nyhet

Mer kunskap om föryngringar

Publicerad: 05 februari 2019
Kristina Wallertz

Många plantor dör i onödan och markens möjligheter tas inte tillvara fullt ut vid etablering av ny skog. Därför drar Lantbruksuniversitetet i Alnarp igång en kurs helt inriktad på föryngringar.

JONAS Bergqvist, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen, välkomnar initiativet.
– Det är bra att öka kunskapen i ett så angeläget ämne, konstaterar han.
Andelen godkända föryngringar är visserligen högre än för ett antal år sedan men det finns fortfarande brister i föryngringsarbetet.

KARIN Hjelm, Skogforsk, och Kristina Wallertz, Asa försökspark, håller på att utvärdera resultaten från en större undersökning av föryngringar i Götaland.
– Plantavgångarna är höga, runt en tredjedel, men vi är inte färdiga med analysen. En hel del kan ha berott på den extremt torra sommaren, säger kursledare Kristina Wallertz.
– Det finns en hel del nya forskningsrön att ta till sig, men det handlar också om att verkligen tillämpa och förstå den kunskap som finns. Alltför ofta snålas det in på kostnaderna. Man investerar i plantor men går inte hela vägen för att få dem i backen på bästa sätt.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation