SLU-nyhet

SLU är nu EMAS-registrerat

Publicerad: 17 december 2019

EMAS är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsförordning. Hela SLU blev miljöcertifierat enligt ISO 14001 under 2016, nu är vi också EMAS-registrerade.

EMAS är mer ambitiöst än ISO 14001. För att bli EMAS-registrerad ska man, förutom att uppfylla kraven i ISO standarden, också göra en årlig tredjepartsgranskad miljöredovisning. SLU:s hållbarhetsredovisningar ersätts framöver med denna miljöredovisning. Miljöredovisningen för 2018 har nu blivit granskad och godkänd av RISE och Naturvårdsverket.

Du hittar miljöredovisningen på miljöenhetens sida.

Fakta:

EMAS står för "Eco-Management and Audit Scheme".