SLU-nyhet

Älgutbildning uppdaterad

Publicerad: 01 november 2019
Älgoxe bland gröna träd. Foto.

SLU har uppdaterat utbildningsmaterialet för den svenska älgförvaltningen på uppdrag av Regeringen. Nya metoder och ny kunskap har inkluderats, samtidigt som materialet har gjorts mer lättillgängligt. Målet är att möjliggöra en högre måluppfyllnad inom älgförvaltningen.

En ny älgförvaltning infördes från jaktåret 2012-2013, med ökat fokus på att förvalta älgen i balans med tillgången till älgens föda. Samtidigt lades fokus på en adaptiv förvaltning, där mål, åtgärder och måluppfyllnad följs upp och utvärderas löpande.

I arbetet med att ta fram den nya förvaltningen fick SLU i uppdrag att kvalitetssäkra olika inventeringsmetoder för uppföljningen, samt att ta fram ett utbildningsmaterial med faktablad och manualer. Målgruppen för materialet var främst delegater i de nya älgförvaltningsgrupperna och viltförvaltningsdelegationerna.

Nu har SLU uppdaterat materialet med ny kunskap och nya metoder, efter ett nytt Regeringsuppdrag.

-Det är en självklar del i den adaptiva förvaltningen att uppdatera tillämpningen av etablerade metoder utifrån ny kunskap, samtidigt som vi kompletterar med nya metoder, säger Fredrik Widemo, koordinator för miljöanalysprogrammet Vilt vid SLU.

Det befintliga materialet har kompletterats med nya faktablad och uppdaterade metodbeskrivningar. Du hittar materialet via länken nedan. Inom kort kommer det även att kompletteras med en förfinad metod för att beräkna älgtätheter.

Fakta:

Adaptiv älgförvaltning

På uppdrag av regeringen har Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram ett utbildningsmaterial för viltförvaltningsdelegationerna och älgförvaltningsområdena runt om i landet.

Materialet på den här webbplatsen är tillgängligt för alla som vill lära sig mer om viltförvaltning.

Manualerna har uppdaterats under våren 2019.