SLU-nyhet

Lunch för alumner i Ho Chi Minh city - startskott för tätare kontakt mellan alumnerna och SLU

Publicerad: 26 september 2018

I söndags höll SLU Alumn en lunch för vietnamesiska SLU-alumner i Ho Chi Minh city. Värd för lunchen var SLU:s vicerektor Ylva Hillbur. Flera av deltagarna har väntat på den här typen av initiativ från SLU vilket bidrog till att lunchen blev mycket välkommen och uppskattad.

Bland de som deltog hade några tagit examen på slutet av 90-talet och andra mer nyligen. Många av deltagarna hade en bakgrund från SLU inom husdjursvetenskap, en del inom växtbioteknik och några från landsbygdsutveckling.

Under lunchen pratade man bland annat om hur alumnerna i Vietnam skulle kunna hjälpa till i studentrekryteringen till SLU.

– En idé som lyftes var möjligheten att bjuda in gästlärare från SLU till universitetskurser i Vietnam för att öka intresset för SLU och våra ämnesområden. Det här är något man redan gör med universitet i Australien, vilket ofta leder till att studenter åker på utbyten eller börjar på master/PhD-utbildningar i det andra landet, säger Ylva Hillbur.

Andra ämnen som diskuterades var hållbar utveckling, betydelsen av jordbruk, insekter som mat och foder samt klimatförändringar. Flera av dessa områden skulle man gärna vilja hitta gemensamma samarbetsprojekt kring.

– Alla verkade nöjda och stolta över sin tid på SLU och sin examen från universitet, vilket gläder mig. I slutet av lunchen kom alumnerna överens om att starta ett alumnnätverk för södra Vietnam och att försöka organisera en större alumnträff redan nästa år för alla SLU-alumner i Vietnam och kanske så småningom expandera nätverket till kringliggande länder som Laos och Kambodja, avslutar Ylva Hillbur.

Fakta:

SLU Alumn är länken mellan SLU och universitetets tidigare studenter. Syftet med alumnverksamheten är bland annat att stärka SLU:s kontakt med omvärlden.