SLU-nyhet

Bidra till fördubblat antal SLU-studenter!

Publicerad: 17 september 2018

SLU arbetar med visionen att vår studentpopulation är fördubblad till år 2027 och att den speglar mångfalden i Sveriges unga befolkning. Flera projekt pågår för närvarande om utbildningens struktur och innehåll. Alla anställda och studenter är välkomna att delta i processen för att utveckla SLU:s utbildningar på grund- och avancerad nivå.

En förslagslåda är öppen för att ta emot allmänna eller konkreta idéer och förslag för att förverkliga visionen. Alla sorters inspel kan göras, oavsett om det rör sig om struktur, organisation, pedagogik eller utveckling av befintliga och nya kurser och program! Visionär framtidsspaning om framtidens SLU-utbildningar är lika angelägen som konkreta förslag om kurser och program.

Förslagslådan är öppen till och med den 31 oktober 2018 – välkomna med idéer och synpunkter!

Förslagslådan finns i Canvas. Läs mer och registrera dig på
https://slu-se.instructure.com/courses/378