SLU-nyhet

SLU får många erkännanden men det är medarbetare och studenter som gör berömmet möjligt

Publicerad: 20 juni 2018

Nu när sommarledigheterna närmar sig blickar vi tillbaka på terminen som gått med glädje och tillförsikt inför framtiden. SLU:s ämnesområden är centrala för att Sverige och världen ska nå lösningar på den stora utmaningen att forma en långsiktigt hållbar utveckling för vår planet och allt liv som bebor den.

De första muntliga rapporterna från Kvalitet och Nytta-utvärderingen bekräftar att vår forskning är av högsta kvalitet och lämnar viktiga bidrag till en hållbar samhällsutveckling. Förhoppningsvis pekar de försiktigt ökande söksiffrorna till höstens utbildningar vid SLU att även unga människor upptäckt att genom att utbilda sig vid SLU kan de göra skillnad för framtiden.

Samma vecka som KoN 2018:s elva expertpaneler besökte SLU gick även den första Thesis Day av stapeln. Thesis Day är dagen speciellt tillägnad våra studenter som är i slutet av sina studier eller precis har avslutat dessa. Det är ett tillfälle för SLU att uppmärksamma och hedra våra studenter och för alla besökare – SLU:are, alumner, familjer, vänner – att få ta del av den kunskap som genererats. Thesis Day blev ett mycket lyckat och uppskattat arrangemang och vi ser det som starten på en ny tradition.

För universitetsledningens del har terminen avslutats med myndighetsdialog och med universitetsledningens strategidag. Vi konstaterar att såväl Näringsdepartementet som universitetsstyrelsen är mycket nöjda med utvecklingen vid SLU. De ser betydelsen av SLU:s verksamhet för att uppnå såväl Sveriges mål, uttryckta i livsmedelsstrategin, landsbygdspolitiken och det nationella skogsprogrammet, såväl som FN:s globala mål om en hållbar utveckling.

Det är en ynnest att få ta emot sådant beröm, men det är ni alla SLU:s medarbetare och studenter som har gjort berömmet möjligt och dessutom sant! Ett stort tack till er alla för den gångna terminen. Vi önskar er nu en riktigt skön sommar!

Karin Holmgren, prorektor
Peter Högberg, rektor

Relaterade sidor:


Kontaktinformation