SLU-nyhet

Bli klokare på en kurs om miljö- och djuretik

Publicerad: 11 april 2018

I höst kan du återigen läsa en kvällskurs i miljö- och djuretik på SLU. På kursen får du chans att diskutera frågor som: Har naturen eller ekosystem ett egenvärde? Har djur rätt till ett bra liv, och om så, hur ska ’rättigheter’ förstås och vad är ett ’bra’ liv?? Har vi plikter gentemot framtida generationer? Du har säkert tankar om dessa frågor redan i dag men med etiken kan du komma ett steg längre. Du blir klokare helt enkelt. Sök senast 16 april!

 

- Efter kursen har du troligtvis en mer välgrundad uppfattning i djur- och miljöetikfrågor och är bättre rustad för att förstå och diskutera med andra som eventuellt tycker annorlunda, säger Per Sandin, lektor i bio- och miljöetik på institutionen för växtproduktionsekologi.

Öppet för alla med högskolebehörighet

Per Sandin och Helena Röcklinsberg, lektor i djuretik på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU leder kursen som nu ges för andra gången efter premiären 2017. Många av studenterna då var SLU-studenter som vill lära sig med om etik än vad som ryms i deras ordinarie utbildningar. Men även studenter utifrån är välkomna. Miljö- och djuretik är viktigt för alla som är intresserade av biologisk mångfald, klimat, mat, djurskydd och relaterade samhällsfrågor. Alla som har högskolebehörighet kan söka kursen.

Utmana sina egna antaganden

- Etik är mer än att tycka och känna. Etisk argumentation handlar om att kunna ge goda skäl för olika ståndpunkter. Med hjälp av etik kan man utmana både vedertagna normer och sina egna antaganden, eftersom etiken är ett verktyg som i grunden är neutralt, säger Helena Röcklinsberg.

Slutsatsen av djuretiska resonemang kan bli att en vegetarisk livsstil är det mest logiska men också att uppfödning av djur är motiverat om man tar hand om djuren på ett visst sätt. Det viktiga är att se vad som ligger bakom värderingarna. Kanske du till och med ändrar åsikt i någon fråga under kursen…

Till sin hjälp har studenterna texter av filosofer som har tänkt på och studerat olika frågeställningar. Ytterligare exempel: Är det etiskt acceptabelt att  döda hankycklingar inom äggproduktionen? Kan det vara befogat att offra stora naturvärden för att åstadkomma ekonomiska vinster? Är det etiskt välgrundat att patentera grödor i utvecklingsländer?

Miljö- och djuretik hänger ihop

Att ha en kurs i både miljö- och djuretik samtidigt är relativt ovanligt.
- Det är ofta vattentäta skott mellan miljö- och djuretik, även inom forskningen. Men vi har mycket att vinna genom att diskutera dessa ämnen tillsammans säger Per Sandin.
Helena Röcklinsberg lägger till:
- Ett exempel är antibiotika som används inom djuruppfödning får konsekvenser för det enskilda djuret men också för människor, miljö och andra djur när det kommer ut i naturen.

Kursen äger rum på SLU i Uppsala under senare delen av hösten.