SLU-nyhet

Bilfria urbana distrikt - ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt

Publicerad: 13 mars 2018

Det Vinnova-finansierade projektet "Bilfria urbana distrikt" är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som utvecklar, testar och syntetiserar tillvägagångssätt och praxis mot bilfri stadsutveckling. Staden Malmö och Göteborg är samarbetspartner och tjänar som fallstudie under perioden 2018-2020.

Projektet syftar till att utveckla ny kunskap om hur bilfria urbana distrikt kan utvecklas och implementeras och hur detta upplevs av användarna när det gäller miljömässiga möjligheter och hinder för människors mobilitet. Projektet ska utmynna i förslag på principer för nödvändiga förändringar i planeringsprocessen och utvecklandet av en tvärvetenskaplig metod för att identifiera lämpliga distrikt och processen mot deras framgångsrika utveckling. Därtill kommer också att implementeringsprocessen ska främja ett jämställt samhälle.

Projektet sammanför olika forskningsdiscipliner, t.ex. stads- och trafikplanering och mobilitetsforskning, miljöpsykologi och landskapsarkitektur, för att ta itu med bilfria stadsområden och användarens erfarenheter av dessa i dess tvärvetenskapliga och komplexa natur. Vidare ska projektet utveckla en verktygslåda för framtida utvecklingsprojekt i linje med erfarenheter från den samlade forskningen kring bilfria urbana distrikt. Existerade regelverk och lagar som sätter ramar för implementering av bilfria distrikt kommer att beaktas för att underlätta utvecklingen av policyrekommendationer.

Projektet syftar till att erbjuda insikter och inverkan på:
  • Strategisk utveckling och riktlinjer för planeringspraktiken ("verktygslåda")
  • Förstå påverkan på människors mobilitetsbeteenden och -mönster
  • Möjligheter att påverka och rikta mobilitet (beteende, trafikslag, flöde ...) & rumslig utveckling (återanvändning av infrastruktur, multifunktionalitet, nya värderingar...)
  • Kunskapshöjning och nya erfarenheter för lokalbefolkningen, invånare, experter, politiker och allmänheten
  • Bidra till att uppnå nationella, regionala och lokala hållbarhetsmål

Fakta:

Forskargrupp:

Till Koglin, Lunds universitet
Nina Vogel, SLU Alnarp
Elizabeth Marcheschi, Chalmers Technical University
Anders Larsson, SLU Alnarp

Kontakt: Till Koglin till.koglin@tft.lth.se & Nina Vogel nina.vogel@slu.se

I samarbete med:

Malmö Stad & Göteborg Stad


Kontaktinformation

Nina Vogel, Forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp
Programchef för SLU Urban Futures

E-post: nina.vogel@slu.se
Telefon: +46 727 044 064