SLU-nyhet

Viltskador: ”Vi måste bryta en negativ spiral”

Publicerad: 12 februari 2018

I detta Nyhetsbrev från Skog Alnarp berättar forskare Annika Felton om sin forskning om hjortdjurens matvanor. Nya kunskaper om hjortdjurens matvanor ger verktyg för att skapa foder i produktionsskogen och därmed minska viltskadorna.

Annika Felton, forskare vid lantbruksuniversitetet i Alnarp, talar om en negativ spiral som måste brytas.
Tillsammans med kollegan Martin Ahlström håller hon under våren ett antal kursdagar om "Skogen och viltet". Representanter för skogsföretag och myndigheter informeras om de senaste forskningsrönen och diskuterar vilka möjligheter kunskapen ger för att minska viltskadorna.

       
 Annika Felton    Martin Ahlström

 

DEN RELATIVT höga viltstammen är inte enda förklaringen till betesskadorna.
Under flera årtionden har maten blivit mindre utspritt i landskapet. Mörkare skogar (andelen gallringsskog har på några årtionden ökat från 30 till 40 procent) minskar ljung, blåbär och lingonris. I jordbrukslandskapet har åkerholmar och dikesrenar försvunnit.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation