SLU-nyhet

SLU-studenter matutmanar för klimatet

Publicerad: 01 november 2018

Idag är nästan en sjundedel av världens barn undernärda. I och med klimatförändringarna riskerar det att förvärras. Undernäring förväntas bli den största hälsoeffekten i spåren av klimatförändringarna.

Det här vill en grupp SLU-studenter uppmärksamma och göra någonting åt. De har haft en metodworkshop med sina lärare på kursen Global animalieproduktion (Agronomprogrammet – husdjur), för att lära sig mer om hållbarhet. Metoden går ut på att stegvis bygga en pyramid medan man diskuterar igenom olika frågor inom social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Det är ett aktivt och kreativt sätt att blir mer medveten om de Globala målen för hållbar utveckling.

Man startar i en viktig utmaning och jobbar sig uppåt för att slutligen, när man nått toppen av pyramiden, komma fram till en aktivitet som man vill genomföra för bidra till att något av hållbarhetsmålen uppfylls.

Från vänster: Paulina Berglund, Kajsa Bruhn, Ronja Lindell, Emma Nilsson,
Lotta Rydhmer (lärare), Ewa Wredle (lärare), Ida Sofia Klemets, Alice von Sydow, Elin Svensson. 

”Kan ni kan vi!”

När SLU Global besöker workshopen är diskussionerna i full gång. Det studenterna redan bestämt är att de vill satsa på en aktivitet som kan minska undernäringen i världen. Gruppen pratar engagerat om olika typer av påverkansarbete. Vad kan vi studenter göra för att minska klimatförändringarna och på så sätt bidra till mindre undernäring i världen? Hur kan man på ett tydligt sätt koppla hållbarhet och klimatförändringar till undernäring? Det är någon form av utbildningsaktivitet studenter vill satsa på, men vilken? De reflekterar kring en lunchföreläsning om One Planet Plate – måltider för en levande planet. Det är en guide till hållbara måltider som gynnar klimatet och som tagits fram av Världsnaturfonden. Föreläsningen har gjort ett tydligt avtryck på studentgruppen och efter visst resonemang om hur man kan gå till väga resulterar dagen i en utmaning på Facebook. Den går ut på att man under en vecka följer en veckomeny för att äta inom planetens gränser. Matsedeln finns tillgänglig i eventet som pågår 5-11 november och alla som vill kan vara med.

Studenterna hoppas att de kan sporra många andra att äta klimatsmart.  

”Kan ni kan vi!” står det på FB-inbjudan.

Välkommen att delta i studenternas utmaning Matutmaning för klimatet 5-11 november!
Länk till matutmaningen på Facebook.