SLU-nyhet

Brett samarbete bakom filmer om foderskapande åtgärder

Publicerad: 26 oktober 2018

Samverkansprojektet Vild & Bortskämd, där SLU är representerat genom vår medarbetare Annika Felton, har producerat två inspirerande och pedagogiska filmer om hur man kan skapa naturligt växande foder åt klövvilt, och varför det här är så viktigt. Den ena filmen handlar om skogen och den andra om odlingslandskapet. Ta dig en titt och låt dig inspireras!”

Alla vinner på mer foder utspritt i landskapet. Det gynnar den biologiska mångfalden, de jaktbara djurens hälsa och reproduktion samt minskar trycket på produktionsgrödor. Ett stort antal organisationer i Götaland har därför gått samman i ett projekt, Vild & Bortskämd, för att sprida kunskap och inspiration om foderskapande åtgärder i skog och mark. Nu har två filmer producerats för markägare och jägare.

- Den ökade rationaliseringen i skogs-och jordbruket har missgynnat mycket av den biologiska mångfalden. Bärriset, som är en viktig föda för hjortviltet har t ex minskat de senaste årtiondena, bland annat till följd av att skogarna har blivit mörkare och granar planterats på tallmark. Därför är de här filmerna så viktiga, säger Annika Felton, forskare på SLU Alnarp.

Det finns en stor efterfrågan på kunskap om åtgärder för att skapa foder. Många av åtgärderna vi berättar om i filmerna är enkla att genomföra, till små eller inga kostnader.

- Det kan räcka med att röja lite annorlunda eller att göra attraktiva kvistar lättillgängliga vid avverkning, och att veta vilka växter och träd som är lämpliga att spara och skydda. Det är viktigt att göra rätt saker som ger mer foder utan negativ påverkan för produktionen och det är bland annat det som vi fokuserar på i filmerna, säger Magnus Strandberg, skogsägare.

I filmen om skogen berättar vi också om stödutfodring som kan vara viktigt under hårda vintrar, men leda till större skador och olämplig kost för viltet om den inte görs på rätt sätt.

- Forskning visar att risken för sjukdomsspridning ökar om många individer samlas på en liten yta. Dessutom mår djuren bättre av en kvistbaserad diet vintertid, säger Annika Felton, forskare på SLU Alnarp.

Filmerna kommer bland annat att erbjudas till jägarutbildningar, skogliga tjänstepersoner och spridas till markägare.

- Jaktlagen ofta har stor möjlighet att göra foderskapande åtgärder i sina jaktområden. Med de här filmerna vill vi bidra med inspiration på ett modernt sätt till konkreta åtgärder, säger Jesper Einarsson, Jägareförbundet.

Organisationerna bakom projektet Vild & Bortskämd
Organisationerna i projektet är Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Jägareförbundet, Naturskyddsföreningen Skåne, SLU Alnarp, Jordägareförbundet Skåne-Blekinge, LRF, Högskolan Halmstad samt privata skogsägare.

För ytterligare information, kontakta:
Annika Felton, SLU Alnarp, tlf. 040 - 41 51 77
Jesper Einarsson, Jägareförbundet, tlf 076 – 776 60 33
Tom Espgård, Länsstyrelsen Skåne, tlf. O10 – 224 13 14

HÄR FINNS EN LÄNK TILL FILMERNA


Kontaktinformation

Annika Felton, forskare
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
annika.felton@slu.se, 040-415177